Logo

Kasia Dobke - Twórczość

Książka

Już od wielu lat pracuję nad stworzeniem własnej książki, a właściwie serii książek. Pierwsze pomysły pojawiły się w 2015r. Początkowo było to tylko mgliste marzenie. Będąc świadoma swoich niewielkich umiejętności literackich w tamtym czasie, odłożyłam bezpośrednią pracę pisarską. Jednak cały czas myślałam nad tematem i zapisywałam powstałe pomysły. Na historie, przygody, rozmowy. Na nowy świat. Akcja bowiem dzieje się w świecie fantasy w pełni stworzonym przeze mnie. Wiadomo więc, że trzeba przy tym wszystkim dużo czasu, starania i cierpliwości. Wiele powstałych w początkowej fazie pomysłów, zostało zupełnie przekształconych lub pominiętych. Całość ewoluuje, rozwija się wraz ze mną.
Ostatnio zaczęłam intensywniej pracować nad całym przedsięwzięciem. Powstały już pierwsze fragmenty, które być może pojawią się w ostatecznej wersji.
Ale w całym procesie twórczym, nie powstają wyłącznie zapiski. Jako, że lubię pracę wizualną, tworzę też rysunki. Pomogą one, również mnie samej, odnaleźć się w tym rozbudowanym już dość świecie. Mogą też lepiej go zarysować i opisać. Ostatecznie planuję umieścić w książkach ilustracje mojego autorstwa.

Projekty strojów

Kilka szkiców pomysłów na ubiór postaci ze świata mojej książki. Postaci zarówno z odmiennych kultur, jak i warstw społecznych.